Søger en kæreste Fredericia

Jens Rasmussen og Jacob Jensen, begge af Gejsing, for skyldig landgilde.

Niels Christoffersen og svoger Jens Olesen i Starup for gæld. Skovrider Jacob Rouert af Verst (ved Bendix Funk af Viuf) ctr. hans fuldmægtig Jens Damgaard af Påby) for Bramdrup bys rytterbønder ctr.

søger en kæreste Fredericia

penge samt og udi alle andre måder efter Hans Majestæts lov og allernådigst udgangne forordninger at rette og forholde under vedbørlig straf. Da karlene skulle have rakt den ned til Hachsen, der stod nedenfor, faldt den ned og ramte et spædbarn i ansigtet. 7: Vagtmester Jakob Mikkelsen (ved Lauge Pedersen af Skærbæk) ctr. 9/1 11: Skøde fra generalmajor von Ingenhavens enke fru Olegaard Rantzau til Christen Jensen og hustru Karen Thomasdatter samt Søren Sørensen og hustru Anne Thomasdatter i Amnitsbøl på en delvis nedbrændt selvejergård (Hammergård) i Amnitsbøl, som generalmajorinden har beboet indtil ildsvåden. De kender ikke til, at nogen Michel Jensen Bull skal have boet i Skærup. single dating Morsø juli 1740 og, at kontrakten er indført i panteprotokollen. et arvekrav fra Gotfrid Henrich Brosen, borger i Dresden. Regimentskriver og konsumtionsforvalter Hachsen ctr. Tingmænd: Christen Jensen af Håstrup, Jens Madsen af Smidstrup, Hans Frandsen af Møsvrå, Iver Poulsen af Tiufkær, Jens Madsen af Starup, Michel Schnegel og Michel Houbolt af Viuf samt Morten Nielsen af Almind. Regimentskriver Anders Rasch (ved Jens Damgaard af Påby) for Hans Nielsen af Fuglsang ctr. 12/12 (se 13/12) Læst stiftamtmandens proklamation af 20/11 om ryttergods, som afgår på distrikterne. Regimentskriver Anders Rasch for Bramdrup bys rytterbønder ctr. 19/12 2: Regimentskriver Anders Rasch for Jep Nielsens enke i Bramdrup ctr. Tingmænd: Niels Nissen af Starup, Jens Madsen af Smidstrup, ... Regimentskriver Anders Rasch (ved Bendix Funk af Viuf) for Jens Knudsen af Øster Vamdrup får tingsvidne i en sag om tiende til hr. Niels Bull i Knurborg var med tiendetagerne hos Jens Knudsen, der betalte tienden med et sort lam, som Niels Bull straks skar ørene af. december er retten på Koldinghus birketing sat og betjent af birkedommeren Thomas Ebbesen på Holm, birkeskriveren Just Christian Lund af Viuf. december: Sættedommer Jep Nielsen Brendstrup i Nybjerg mølle, birkeskriveren Just Lund.

Søger en kæreste Fredericia

hofjægermester von Zeplin til Refstrup for gæld på 1500 rdl. Jens Andersens stævning mod Niels Poder og Las Pedersen, begge af Tiufkær, for skovhugst. løn og i stedet for det korn, som dommerne hidtil har nydt af hver gård pr. løn og ikke andet, det være sig penge eller kornvarer. søger en kæreste Fredericia-40søger en kæreste Fredericia-34søger en kæreste Fredericia-30 23/1 13b: Læst amtmandens ekstrakt af kammerkollegiets resolution af 23/12, at en birkefoged i rytterdistriktet nyder i besoldning en fri gård eller 30 rdl. dansk, og en birkeskriver nyder en fri gård eller 20 rdl. Hun blev synet af Anne Jenskone og Maren Jensdatter 3 dage efter; de fandt adskillige blå mærker og sår og mente ikke, hun kunne få sit helbred igen. Amtsforvalter Voigt som forsvar for kongens forbeholdne og til Koldinghus slot beliggende gods og som ridefoged for det forbeholdne gods (ved Mathis Bekker af Seest) ctr. 10b: Amtsforvalter Voigt stævner jægermester Zeplin for eksekutionsgebyrer.

  • Singles burgkunstadt
  • Online dating seiten Magdeburg
  • Kontaktanzeigen ohne anmeldung Paderborn
  • Dating sider gratis Dragør
  • Kontaktanzeigen Krefeld

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *