Dating for voksne Frederikssund

Voksne vil ikke kunne sætte sig ind i, hvordan den opgave føles af barnet, for vi går alle rundt med et skriftligt billede af sproget, som vi ikke kan abstrahere fra.Pædagogen, der stiller barnet den foreslåede opgave, vil med garanti selv have en tydelig bogstavrække på nethinden: m-å-l.

dating for voksne Frederikssund

Læs mere - Det er lidt et forsg p at komme tilbage til tidligere tiders enkeballer.Så har læseren nok hørt det, når børn i skolestarten lærer at læse efter lydmetoden otte hundrede år efter, at mellemrum mellem ordene ellers var blevet gennemført i Europa for at gøre det lettere at læse.Hvor bogstaver repræsenterer lyde i den talte version af teksten og derved udgør en udtalekode i forholdet mellem skrift og tale, repræsenterer skriftens ord de leksikalske og grammatiske betydningsenheder i sproget og udgør derved en betydningskode.Men barnet derimod har kun sin høresans at gå efter og et usynligt ord, som ovenikøbet forsvinder ud i den blå luft straks efter udtalen.Hvis vi nu i stedet havde givet barnet de samme vilkår, som den voksne med sin skriftsprogserfaring har, ville forløbet se helt anderledes ud: Peter på fem år er en ivrig fodboldspiller på lilleputholdet med far på sidelinjen hver søndag.

Dating for voksne Frederikssund

Det, man med nutidens fortsatte brug af lydmetoden fuldstændig overser, er, at den separate skrift med ordmellemrum har fået tilføjet en helt ny kode i forhold til antikkens sammenhængende skrift, og at denne nye kode giver andre muligheder for en meningsfuld indgang til skriften end blot bogstav-lydstrategien.Illustration: Rasmus Sand Høyer Når hver sjette elev i folkeskolen i dag ikke får lært at læse og skrive tilfredsstillende, skyldes det den ministerielt anviste læsepædagogik, som hverken er tilpasset det moderne skriftsamfund, det enkelte barn eller skriftens visuelle væsen.Og når disse ord så, et for et, omsider var forstået, skulle de indpasses i den forudgående sproglige sammenhæng, hvilket stillede store krav til korttidshukommelsen, fordi opmærksomheden i mellemtiden havde været rettet mod en lydlig afkodning af de næste bogstaver.Forekommer dette vanskelige og langsommelige arbejde velbekendt?Ved at fokusere på udtalekoden før betydningskoden har man frataget barnet muligheden for i sit første møde med skriften at opleve dens mange muligheder for at blive brugt som et visuelt og meningsfuldt sprog og så ud fra de personligt valgte skriftord, foræret af de voksne, sammen med dem finde ind til udtalekodens elementer, bogstaver og bogstavgrupper.

En sådan vej fra betydningskode til udtalekode er fra starten meningsfuld for barnet.Så nutidens orddelte skrift har både en betydningskode (skriftord-betydning) og en udtalekode (bogstav-lyd). Man kan ikke i læsestarten nedprioritere eller ignorere den ene til fordel for den anden, uden at det vil få negative følger for barnets fremtidige læsning.Men det er lige præcis det, man gør i de ministerielt fastlagte sprogforløb og sprogtest.Her lægges der ensidigt vægt på bogstav-lydkoden og på høresansen med fokus på enkeltlyde og enkeltbogstaver.Hermed har man valgt en lyd-for-lyd-tilgang til et sprog for øjet, hvis eksistensberettigelse ellers er, at det er visuelt og betydningsbærende. Mange forældre, pædagoger og lærere føler sig da også utrygge ved de ministerielt fastsatte bogstavtest og indlæringsforløb og ville hellere lade sprogstimulering og skriftsprog indgå som en naturlig del af det sproglig-sociale samvær med børnene.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *